Visie en missie

 

Samen met de Regenboog en Stichting Proceon is het Initiatief HB-onderwijs Hilversum tot de volgende gezamenlijke visie en missie gekomen:

 

Onze visie op HB-onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat hoogbegaafde kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past, gedurende hun gehele basisschoolleeftijd. Onderwijs dat een gezonde ontwikkeling van de eigen identiteit mogelijk maakt, zodat ze de wereld tegemoet kunnen treden als blije, gelukkige kinderen, met een positief zelfbeeld en met zelfvertrouwen. Binnen ons onderwijsaanbod in de HB-groep staan de specifieke leerbehoeften van het kind centraal. Om hier optimaal bij aan te kunnen sluiten wordt het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen door hoogbegaafden en experts vormgegeven, met oog en aandacht voor alle aspecten van hoogbegaafd zijn. Het onderwijs is daarom gericht op zowel de cognitieve als emotionele, sociale en fysieke leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Op zijn en ervaren, op denken en doen.

 

Onze missie bij HB-onderwijs

Omdat wij ernaar streven om ieder kind te begeleiden tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing van zijn of haar mogelijkheden willen wij een bestendige voorziening voor voltijds HB-basisonderwijs opzetten van groep 1 tot en met groep 8+. Een onderwijsvoorziening die toegankelijk is voor hoogbegaafde kinderen van alle komaf, die een regionale functie vervult en die expertise opbouwt en deelt, en die goed aansluit bij zowel het voortgezet onderwijs als bij opvang voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Hiermee creëren wij binnen de Regenboog een veilige schoolomgeving voor hoogbegaafde kinderen waarin zij echt zichzelf kunnen zijn en ze zich in hun eigen tempo en in balans kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt onder begeleiding van een coachende leerkracht, HB-IB-er en HB-specialisten die ervaring, kennis en kunde hebben met de specifieke leerbehoeften van deze kinderen en aanvoelen wat ze nodig hebben. We willen ze, naast het kerndoeldekkende curriculum, die vaardigheden aanbieden die ze later als hoogbegaafde jongeren en volwassenen in hun leven nodig hebben. Samen met de ouders willen wij deze kinderen optimaal onderwijs voor het leven geven. 

 

 

 


Ik wil graag mijn kind aanmelden voor voltijds HB-onderwijs op

de Regenboog in Kortenhoef