Waar het Initiatief HB-onderwijs Hilversum naar streeft:

  •  Kleinschalig onderwijs; maximaal 20 leerlingen per klas.
  •  Vanaf groep 1 tot en met 8; streven naar 4 groepen.
  • Mogelijkheid tot een verdiepingsjaar als de leerling ‘te vroeg’ door alle basisschoolstof heen is, zodat hij/zij niet op 10- of 11-jarige leeftijd naar de middelbare school moet.
  • Aandacht voor alle aspecten van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.
  • Eigen tempo mogen volgen (eigen leerlijn).
  • Leerstof ‘top down’ en niet ‘bottom up’ aangeboden.
  • Verplichte lesstof (kerndoelen) compacten tot 1 à 2 dagen per week.
  • Verrijken en verdiepen door extra vakken aan te bieden:

o   1 à 2 cognitieve vakken waarbij ze leren leren.

o   (Onderzoeks)projecten opzetten en uitvoeren.

      Bedenken en fantaseren, plannen, actie ondernemen, samenwerken,        

      creatief denken, ontdekken, problemen oplossen, feedback geven en  

      ontvangen (21st century skills).

o   Nadruk op sociaal-emotionele ontwikkeling.

      Een veilige en gezonde ontwikkeling van je identiteit, zijn wie je bent,  

     vriendschappen ontwikkelen, communicatieve vaardigheden, oefenen in  

      geduld, hoe maak je keuzes, wat is je passie, waar wordt je gelukkig van?

Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn? Filosofie, mindfulness, rots- en watertraining e.d.

o   Aandacht voor het fysieke.

      Je bent meer dan je hoofd. Waar is je lijf, hoe voelt je lijf, wat vertelt  

      het je? Dans, yoga, bewegen, naar buiten de natuur in (met je handen

      in de aarde), ervaren, doen, leren met al je zintuigen.

o   Techniek, science, ICT, programmeren.

o   Creatieve vakken, muziek, drama.

o   Workshops, masterclasses.


  • Een school met de ouders.
  • Informatieavonden voor ouders over HB-gerelateerde onderwerpen. 

In de regio Hilversum, Gooische Meren en Wijdemeren zijn circa 600 hoogbegaafde basisschoolleerlingen.

 

Er zijn meer dan 90 basisscholen in Nederland die voltijds HB-onderwijs aanbieden, dus waarom hier niet? We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

 

Wij zijn zelf hoogbegaafde ouders en hebben veel ervaring met hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Wij benaderen het HB-basisonderwijs vanuit de vraag: welke vaardigheden had je als volwassen hoogbegaafde op jonge leeftijd willen leren zodat je nu een gelukkiger leven zou leiden en tot je volle potentieel zou zijn gekomen?


Ik wil graag mijn kind aanmelden voor voltijds HB-onderwijs op

de Regenboog in Kortenhoef